Omzetten van data

Data kan worden omgezet zoals u dit wilt. Denk daarbij aan het automatisch creëren van Pdf-bestanden, koppelingen tussen Word en Excel, koppelingen tussen Excel en een database etc.